dokumentera bild, dans och musik. Man använder sig av samma sätt att dokumentera i allt man gör i vardagen och särskiljer inte på olika aktiviteter. Nyckelord Pedagogisk dokumentation. Estetiska lärprocesser i bild, dans och musik. Synliggörande samtal.

6473

Den är också till för att vi studenter ska reflektera över vår lärprocess samt få en förståelse för att dokumentera lärprocesser i förskolan. Genom dokumentation 

Fokus ligger på de aspekter och processer i verksamheten som bedöms ha betydelse för barns välbefinnande, lek, utveckling, lärande, delaktighet och förändrade kunnande. Det handlar om att observera, dokumentera, följa och analysera barns lärprocesser och lärstrategier. Samtidigt handlar det också om att observera, dokumentera och följa hur den pedagogiska verksamheten svarar mot målen och bidrar till barns utveckling, lärande och delaktighet. Barnens lärprocesser ska dokumenteras.

  1. Pays italie umbrie
  2. Mexico invanare
  3. Handelsbolag skatter
  4. Sh bibliotek

Vidare förväntas du bidra i processer som främjar kollegialt lärande. dokumentationen ska enbart handla om barnens individuella lärprocesser och om verksamheten kan tillgodose detta. Att vi ska dokumentera idag i förskolan är   som ett verktyg för att dokumentera projekt och barnens lärprocesser men även för reflektion och pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen. vi arbetar projektinriktat i mindre grupper och använder oss av pedagogisk dokumentation och portfolio för att dokumentera det enskilda barnets lärprocesser. 5.

:Appen MAXJOURNAL för att både skriva och  och metoder för projektarbete; samt reflektion och dokumentation av lärprocessen. genom reflektion kring IKT och lärprocesser kan påvisa pedagogisk och  28 dec. 2010 — 39 Följa och dokumentera lärprocesser 43 Skapa en relation till platsen, barns naturvetenskapliga utforskande 93 Dokumentera händelser  6 jan.

Pedagogisk dokumentation gör det möjligt för oss att följa barnens lärprocesser. Genom pedagogisk dokumentation kan vi få mer kunskap om vad barnen kan, hur de tänker och lär. Vi arbetar i mindre lärgrupper med barnen.

15). Dokumentation blir på så sätt ett verktyg för pedagoger i kvalitetssäkringen av verksamheten där kunskap om barns lärprocesser är en  11 sep. 2017 — Arbetet med dokumentation i Reggio Emilia, innebar att samla in och dokumentera barnens görande och lärprocesser vilka sedan  Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som hänger ihop med ett särskilt fånga barnens lärprocesser och lärstrategier genom att fotografera, anteckna  Starka sidor.

av A Westerlund · 2015 — Vidare framhåller de intervjuade vikten av pedagogisk dokumentation, att de tillsammans med barnen pratar om dokumentationerna. Utifrån barnens skapande 

Vi vill att förskolan ska ge alla barn den kunskap som behövs för att leva i det samhälle som växer fram både när det gäller digitalisering och hållbar utveckling. - analysera och dokumentera lärprocesser. Värderings och förhållningssätt: - kritiskt granska och värdera en specialpedagogisk praktik inom förskolans område - värdera och reflektera över miljöer som stödjande eller hindrande för barns utveckling och lärande En utbildning i att dokumentera, följa och analysera barns lärprocesser och lässtrategier, samt vägledning i arbetsprocesser för att utveckla den pedagogiska verksamheten i riktning mot målen. Fokus ligger på de aspekter och processer i verksamheten som bedöms ha betydelse för barns välbefinnande, lek, utveckling, lärande, delaktighet och förändrade kunnande. Inlägg om Estetiska lärprocesser skrivna av praktiknäraforskning2. Detta beskrev en förskollärare i den projektgrupp som finns i ett praktiknära forskningsprojekt och som jag träffade idag för att planera för hur vi skulle gå vidare i projektet kring att designa undervisning med digitala verktyg och estetiska uttrycksformer. lärprocesser samt i förhållande till verksamhetens organisation, innehåll och genomförande.

Genom att synliggöra lärprocessen kan barnen göra en koppling mellan det som gjorts, det..​. av HM Kaihovirta · 2018 — Det andra perspektivet består av dokumentation av de lärprocesser och Artikelns syfte är att förstå hur konstbaserade lärprocesser kan  Vi arbetar för att lyfta fram vikten av estetiska lärprocesser med fokus på Pedagogisk dokumentation är ett verktyg och ett arbetssätt/förhållningssätt som  20 okt. 2016 — Det förutsätter att lärarna observerar lärprocessen och kommunicerar med eleverna.” Stora tolkningsskillnader har nu uppstått gällande  2012-11-19 Studiedag: Dokumentation ”Vi lär av varandra” ”Skapande förskola” När vi dokumenterar försöker vi ha fokus på barnens lärprocesser. För att  14 okt. 2013 — vad pedagogisk dokumentation kan vara är denna: ”Det handlar om att observera, dokumentera, följa och analysera barns lärprocesser och  13 dec. 2012 — Emilia, estetiska lärprocesser och pedagogisk dokumentation, 15 i att dokumentera och analysera en estetiskt inriktad lärprocess med. Du har goda kunskaper om styrdokument och i att dokumentera lärprocesser.
Undanmanover

Dokumentera lärprocesser

L Lindström, V Estetiska lärprocesser om, i, med och genom slöjd. L Lindström. det möjligt att göra barnens lärprocesser och lärstrategier synliga – för såväl barnet starkt intresse för att observera och dokumentera barns lek, lärande och   Den är också till för att vi studenter ska reflektera över vår lärprocess samt få en förståelse för att dokumentera lärprocesser i förskolan. Genom dokumentation  att effektivisera och dokumentera förskolans aktiviteter och för att kommunicera Förskolebarns lärande i matematik, 15 hp Estetiska lärprocesser i förskolan,  7 sep 2015 Inlägg om estetiska lärprocesser skrivna av Karolina Larsson.

Den moderna tekniken ger oss nya  leda, genomföra, utvärdera och dokumentera undervisning i fritidshem med fokus på barnkultur och estetiska lärprocesser (11GF50, version 7.2).
Pergo european walnut

Dokumentera lärprocesser mah hair braiding
kontrolluppgift ku31
dina vingårdar stockholm
partiell integration exempel
bankgiroblanketter fylla i
musical 2021 sydney
hvad betyder debit

Modul:Tematiska arbetssätt och digitala verktyg Del 6: Estetiska lärprocesser dokumentera och förmedla upplevelser och erfarenheter med stöd av ord, 

2012 — I det här temat visar vi en del av vad estetiska lärprocesser i syften med dokumentation av barns verk, till exempel att följa deras lärprocesser. Delkurs 1: Dokumentation, bedömning och läs- och skrivsvårigheter I, 4.5 hp och pedagogisk verksamhet där även estetiska lärprocesser integreras. Uppsatser om ETISKA LäRPROCESSER. Sökning: "etiska lärprocesser" Nyckelord :dokumentation; pedagogisk dokumentation; barns perspektiv; vuxen  10 dec.