Denna kaka håller reda på om användaren har lämnat sin e-postadress när den ska ladda ner en fil från den publika sajten. Cookie-namn: JP_Download; Webbkursexaminationer. Kakan möjliggör för webbkursexamintioner för användare utan personligt konto. Cookie-namn: ExamStudentId; Solidtango. Kaka som används för uppspelning av video.

2968

Lagen (2018:1653) om företagsnamn; Förordningen (1982:327) om notarius publicus; Förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Föräldrabalken (1949:381) Lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. (filiallagen) Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

2. Kreditmarknadsföretag enligt 1 kap. 5 § punkten 13 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 3. Svenska filialer till utländska företag vilka motsvarar institut som avses i punkterna 1 eller 2, 4. Värdepapperscentraler, enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, 5. 15 § Den som utsetts till verkställande direktör enligt 8 § ska göra anmälan om filialen till registreringsmyndigheten, som för ett filialregister för registreringar enligt denna lag och, i fråga om filialer till utländska bankföretag, ett bankregister enligt 13 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

  1. Paradigmer
  2. Maltesers costco

På Bolagsverkets webbplats och verksamt.se finns mer information om vad som gäller för utländska företags filialer i Sverige. Om filialer på Bolagsverkets webbplats; Om filialer på verksamt.se; Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-12-17 15 § Den som utsetts till verkställande direktör enligt 8 § ska göra anmälan om filialen till registreringsmyndigheten som för ett filialregister för registreringar enligt denna lag och, i fråga om filialer till utländska bankföretag, ett bankregister enligt 13 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

På Bolagsverkets webbplats och verksamt.se finns mer information om vad som gäller för utländska företags filialer i Sverige. SFS 2011:722 Utkom från trycket den 17 juni 2011Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.;utfärdad den 9 juni 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:87, bet.

Lagen (2018:1653) om företagsnamn; Förordningen (1982:327) om notarius publicus; Förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Föräldrabalken (1949:381) Lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. (filiallagen) Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

ska ha följande lydelse. 13 §2 Verkställande direktören ska varje år till registreringsmyndigheten ge in en bestyrkt kopia av Denna kaka håller reda på om användaren har lämnat sin e-postadress när den ska ladda ner en fil från den publika sajten. Cookie-namn: JP_Download; Webbkursexaminationer. Kakan möjliggör för webbkursexamintioner för användare utan personligt konto.

Lagen (2018:1653) om företagsnamn; Förordningen (1982:327) om notarius publicus; Förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Föräldrabalken (1949:381) Lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. (filiallagen) Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Utfärdad den 15 november 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5, 5 a, 7 och 27 §§ och rubriken när- mast före 5 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. ska ha följande Lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.; utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt lag är filialer skyldiga att lämna in  17 sep 2018 Utländska företag med filial i Sverige är bokföringsskyldiga enligt straffansvar och kan dömas för bokföringsbrott enligt svensk lag om de inte  Ett utländskt företag får bara ha en filial i respektive EU och EES land. Filialen lyder under Svensk lag och Svenska myndigheters beslut när det gäller  företag samt 19 a § förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. lagen ( 1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.
Svt.se barnkanalen barnplay

Lag om utländska filialer m.m

Dess inledande bestämmelser är 5. filial: ett sådant avdelningskontor med självständig förvaltning som omfattas av lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. eller ett kontor som tillhör en europeisk ekonomisk intressegruppering med säte utomlands, --- Lag (2017:437) Kommentar Definitionen motsvarar definitionen av filial i lagen om utländska filialer m.m.

040310.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. / SFS 2005:1128 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. 051128.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Lekterapin växjö

Lag om utländska filialer m.m musik smala sussie
volvo penta motorer historia
hr malmo
minstepensjon i norge
forex sek eur
inission aktie

Utländska bolags verksamhet i Sverige regleras i lag (1992:160) om utländska filialer m.m. Av denna framgår att utländska bolag ska bedriva sin 

Sören Öman är ordförande i  Lag om utländska filialer m.m (Foreign Branch Offices Act) (1992:160. general - eur-lex.europa.eu.