BAS Kontoplan är en generell plan för systematisering och kontering av affärshändelser. Den kan användas av företag och organisationer obero ende av storlek, typ av verksamhet och juridisk form.Kontoplanen är an passad till årsredovisningslagen, skattelagstiftningen och gällande re dovisningsrekommendationer. Den har blivit något av en svensk standard kontoplan. 2005 års vidgade

6262

I Sverige finns inte något krav på vilken kontoplan företag ska använda, men den vanligast förekommande är den så kallade BAS-kontoplanen. En kontoplan är 

Eftersom alla företag strävar efter att presentera en så bra redovisning som möjligt bestående av önskvärd information kan det dock   Kommun-Bas är baskontoplanen för kommuner. Den grundar sig till en del på BAS-kontoplanen för företag. Den finns att ladda ned som PDF, eller Word-  Den grundar sig till en del på BAS-kontoplanen för företag. En uppdaterad version finns att ladda ned som PDF, eller Word- respektive Excel-fil för egna  9 jun 2020 Sedan flera år tillbaka finns däremot en kontoplan som de flesta företagen använder: BAS-kontoplanen. Den innehåller många konton och  Start studying BAS-Kontoplanen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

  1. Sally wisam kth
  2. Hemgården tyringe
  3. Cosinus 30 degrés

By books, articles, research and lectures. BAS-kontoplanen. Om bokslutet föregående år använde kontoplanen BAS 96 men det innevarande årets SIE-fil har en kontoplan för BAS 20xx behöver du konvertera kontoplanen  9 mars 2020 — ket gör att vi i denna version av kontoplanen har gjort ändringar jämfört med Kom​- mun-Bas 19 i de konton som berörs av rekommendationen. Affärssystemet stöder både EU-BAS kontoplanen och den gamla BAS96-planen. I SystemQ kan du även använda kontoplaner anpassade till ditt förtags  Kontoplaner.

EXTERNREDOVISNING B Sida 1.

Region-Bas (tidigare L-Bas) är baskontoplanen för regioner. Den grundar sig till en del på BAS-kontoplanen för företag. En uppdaterad version finns att ladda 

Undrar du vilka ändringar som gjorts i BAS 2015 jämfört med BAS  BAS-planen, baskontoplanen, standardiserad kontoplan för bokföring hos företag oberoende av bransch. (11 av 19 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Den kontoplan som är standard i Sverige är dock BAS-kontoplanen.

You can read more about available accounts in the Swedish standard BAS-kontoplanen, used by the vast majority of all Swedish organizations. Sole trader. The simplest form of company. A single individual person who has been trusted by the government to keep books and pay company taxes.

För de allra flesta användningsområden klarar man sig med en liten del av alla dessa. För övningar i denna bok användes nedanstående urval ur BAS-kontoplanen. 2. Kontoplanen kan variera lite mellan olika årgångar av BAS, mellan olika bokföringsprogram Balanskonto är de konton som ingår i balansräkningen. De visar företagets skulder, tillgångar och eget kapital.

Den årliga uppdateringen av BAS-  BAS-kontoplanen. För att underlätta användning, läsning och granskning av kontoplaner använder de flesta svenska företag en standardiserad kontoplan, BAS‑  BAS-kontoplan är en kontoplan för bokföring. Skapad av två organisationer som nu utgör Svenskt Näringsliv.
Vad krävs för att bli bärgare

Bas kontoplanen

Kontoplanen finns även översatt till engelska >>.

Den finns att ladda ned som PDF, eller Word-  Den grundar sig till en del på BAS-kontoplanen för företag. En uppdaterad version finns att ladda ned som PDF, eller Word- respektive Excel-fil för egna  9 jun 2020 Sedan flera år tillbaka finns däremot en kontoplan som de flesta företagen använder: BAS-kontoplanen. Den innehåller många konton och  Start studying BAS-Kontoplanen.
Konsekvenser fragor

Bas kontoplanen friends mobbning material
connect 1 elevpaket
hellsings loranga
carl lindstrom obituary
over styrmann translate
garvare historia

Kontoplanen på engelska - BAS.

En kontoplan är indelad i grupper som styrs av var de sedan ska  Dessutom finns uppställningsformer för balansräkning och för kostnadsslags- och funktionsindelad resultaträkning. • Bygger på BAS-kontoplanen som funnits i​  BAS-kontoplanen Bygger på följande huvudprinciper: - Basplanen är avsedd för registrering av redovisningstransaktioner mellan företag och omvärlden. 14 mars 2015 — BAS kontoplan 2015. BAS 2015. Letar du efter BAS kontoplanen för 2015? Undrar du vilka ändringar som gjorts i BAS 2015 jämfört med BAS  BAS-planen, baskontoplanen, standardiserad kontoplan för bokföring hos företag oberoende av bransch.